Annuleringsvoorwaarden

Lidmaatschap opzeggen

 1. Na afloop van het abonnement wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.
  Van rechtswege is het mogelijk om na de eerste verlenging de inschrijving maandelijks te
  beëindigen door middel van een opzegging.
 2. Een opzegging dient schriftelijk of per email ingediend te worden en gaat in per de eerste dag van
  de eerstvolgende kalendermaand met een opzegtermijn van één maand. In deze maand is nog
  lesgeld verschuldigd. Ook is het mogelijk om digitaal via het Kizzmotions portaal je abonnement
  te beëindigen.
 3. Na een beëindiging van de overeenkomst blijven eventuele openstaande termijnen
  onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct te worden voldaan.
 4. Je ontvangt een vergoeding wanneer je vooruit betaald hebt in de volgende gevallen;
 • Wanneer je, je hebt bedacht binnen 10 dagen.
 • Een leven verloren is gegaan.
 • Je permanent ziek wordt of fysiek ongeschikt (een gediplomeerd arts dient dit schriftelijke te
  bevestigen).

Tijdelijk stopzetten

 1. Je kunt je abonnement tijdelijk stop zetten wanneer je zwanger bent (zwangerschapsverklaring)
  en/of je om medische redenen niet kunt sporten (een gediplomeerd arts dient dit schriftelijk te
  bevestigen). Dit kan met een maximum van 6 maanden. De eerste pauzering is gratis, bij
  meerdere pauzeringen in een kalenderjaar wordt € 8,- administratiekosten in rekening gebracht.